Tautrekking om posisjonar på Stortinget

Det pågår nå ein intens kamp mellom partia om posisjonar på Stortinget. Ikkje berre presidentskapen men også komiteleiarverva skaper strid.