- Politikarane har forsømt seg

— Det er ille å sjå at helsetilbodet for Parkinson-pasientar er blitt dårlegare etter sjukehusreformen. Helseministeren må nå utfordre helseføretaka til å forklare seg.