Barn vil ha svar på alt

Jonas (3 1/2) lurer på hvordan det hadde vært hvis han hadde hatt ett øye på hver finger og hvis kroppen hadde vært et pølsebrød.