Stor tysk innvandring til Norge

Fastboende tyskere i Norge har økt med 24 prosent de siste fem årene.