- Skremmende holdning til røykere

Professor Per Fugelli synes det er svært betenkelig at europeiske arbeidsgivere kan nekte røykere jobb uten å bryte antidiskrimineringsloven, og frykter samme utvikling i Norge.