- Foreldre betyr enormt mye

Unge som opplever at de voksne engasjerer seg i deres liv har lettere for å tilpasse seg skolen og fritiden enn andre.