Irakiske offiser forsvunnet

To irakiske tjenestemenn som var under opplæring ved NATOs Joint Warfare Centre på Jåttå, er sporløst forsvunnet.