Politiaksjon mot sexhandel

Politiet i Rogaland oppretter en spesialgruppe som skal tre sammen ved mistanke om menneskehandel.