170 mill til Helse Vest

Helse Vest får rundt 170 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet, for å rette opp skjevhetene i forhold til andre helseforetak.