21 politifolk fjernet fra jobben

Siden Politidirektoratet ble etablert i 2001, er 21 politifolk i Norge avskjediget.