Kilden til lekkasjen funnet

Oljelekkasjen fra Draugen-feltet kommer fra en undervannsinstallasjon. Så langt er det ingenting som tyder på at det er snakk om et større oljeutslipp.