Barneombudet vil ha skolemåltid fra 2006

Barneombud Reidar Hjermann forventer at den rødgrønne regjeringen setter av penger til innføring av skolemåltid i grunnskolen fra kommende skoleår.