Skjerper bestemmelsene mot familievold

Regjeringen vil at bestemmelsene mot familievold skal skjerpes.