Legger post-konkurransen på is

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) vil utsette den vedtatte konkurranseutsettingen av Posten, som skulle tre i kraft 1. januar 2007.