Vender CD-en ryggen

Ungdommer er i ferd med å vende CD-formatet ryggen. Kun i aldersgruppen 25 og 29 år kommer CD-spilleren ut som mest brukte lytterutstyr, viser en studie.