Menn betaler mer for livsforsikring

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) har klaget forbudet mot kjønnsdifferensierte forsikringspremier inn for klagenemnda for likestilling. Men klagenemnda avviste med dissens FNHs ønske om å utsette Likestillingsombudets nye regler.