Hver femte fange er utlending

En av fem innsatte i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap.