Klimautslipp tilsalgs på børsen

Fra 1. januar 2005 kan mange norske bedrifter kjøpe og selge tillatelser til å slippe ut klimagasser - såkalte klimakvoter.