Skjøt varselskudd - avverget innbrudd i våpenlager

En streifvakt skjøt varselskudd og avverget dermed et forsøk på innbrudd i en militær ammunisjonsbunker i Høybuktmoen utenfor Kirkenes.