Foreldra inn i skulen

Anar vi eit foreldreopprør rundt i mange kommunar? Tor Kristiansen, BT-journalist og forfattar av boka Foreldrene - skolens nye ressurs - meiner det. Når kommunen legg ned skular tek foreldra saka i eigne hender.