Store volum

Visa er et av verdens ledende betalingskort og har globalt et årlig salgsvolum på sine kort på 2700 milliarder amerikanske dollar, tilsvarende 18.900 milliarder kroner.