Lyngtveit vil bli høyesterettsdommer

Advokat Erling O. Lyngtveit (53) er blant seks søkere til stillingen som høyesterettsdommer.