Pasienter i kø for elektrosjokk

Psykiatriske pasienter står på venteliste for behandling med elektrosjokk. Ved Haukeland universitetssykehus i Bergen er bruken av elektrosjokk doblet på fem år.