Rødgrønt tilbakeslag

Det rødgrønne forspranget krymper kraftig. Rød Valgallianse sikrer sosialistisk flertall på Stortinget med knapp margin, mens Frp surfer på medgangsbølge.