Letta over å forlate Snorre A

Brønnleiar Per Ove Staveland var letta då han såg Snorre A-plattforma forsvinne under seg i eitt-tida i natt. Han fortel at borearbeidarane kunne sjå og lukte gassen som bobla opp rett under plattforma.