- Nordsjøtorsken truet

Hvordan står det egentlig til med torskestammen vår? Kan vi spise villfisk i fremtiden også, eller må vi klare oss med oppdrettstorsk?