En av de unge levende

«De unge døde», skrev Nordahl Grieg – han ble en av dem. KRISTIAN OTTOSEN hadde papirer på at han var blant dem, den desemberdagen i 1942 da den 21 år gamle studenten ble sendt med slaveskipet «Monte Rosa» til natt og tåke i tyske konsentrasjonsleirer, «rückkehr unerwunscht» som datidens byråkratmordere uttrykte det – «hjemvending uønsket».