Krohn Devold underkjende Sikkerhetsmyndigheten

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold gav ein «upåliteleg» offiser tilgang til hemmelege dokument i strid med fagorganet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).