«Kannibalen» dømt til forvaring

Den såkalte «kannibalen» er i Agder lagmannsrett dømt til fire års forvaring med en minstetid på ett år og åtte måneder.