- Mer lønn til foreldre med Downs-barn

Foreldre med funksjonshemmede barn må få en omsorgslønn som gjør at de kan jobbe redusert for å ta seg av barna. I tillegg må avlastningstilbudene bli bedre, mener Venstres May Britt Vihovde (bildet).