Regjeringen åpner for kjøttimport

Regjeringen myker opp importforbudet for kjøtt fra midnatt natt til tirsdag. Norske bedrifter kan igjen importere klovdyr-produkter fra seks land. Forbudet gjelder fortsatt for privatpersoner.