Donorkort kommer

Stiftelsen Organdonasjon lanserer nå donorkort. Gjennom en gigantisk kampanje i mars skal 1,5 millioner brosjyrer, sammen med tre millioner donorkort, distribueres til apoteker, sykehus, legekontorer, bibliotek, universiteter og høyskoler.