Lærerutdanningen nå igjen!

Hva er galt med allmennlærerutdanningen? Et viktig svar ligger i følgende: Gjennom lærerutdanningens lange historie har det vært et mål å utdanne allmennlærere med generell undervisningskompetanse for hele grunnskolen. Erfaringene viser at det har vært vanskelig å forene kompetanse for undervisning i alle fag med faglig og pedagogisk troverdighet, skriver førsteamanuensis Kari Blom, Høgskolen i Bergen.