Brønnøy kommune mister ambulanseansvar

Brønnøy kommune blir fratatt ansvaret for den medisinske tjenesten ved helikopterbasen i Brønnøysund. Bakgrunnen er store mangler ved tjenesten.