Studentene misfornøyd med videregående

Mange studenter mener de har for dårlige forkunnskaper fra videregående skole. Misnøyen er størst blant kommende lærere og økonomer.