Stortinget ikkje nøgd med Norman

Statsråd Victor D. Norman må møte til open høyring måndag for å forklare seg om Statskonsult-saka.