Irland krever stans for Sellafield

Irland krever at Havrettsdomstolen i Hamburg skal nekte Storbritannia å starte et nytt anlegg for gjenvinning av atombrensel ved Sellafield.