Arbeidsgivere slipper å lønne langtidspermitterte

Stortinget har vedtatt at en midlertidig lov som fritar arbeidsgivere fra å betale lønn til permitterte arbeidstakere etter 52 uker, skal forlenges fram til nyttår.