Stor dødsrisiko i aluminiumsbransjen

Folk som jobber i elektrolysehaller i aluminiumsindustrien har opptil 80 prosent større risiko for å dø av lungesykdommer enn landsgjennomsnittet.