IT Fornebu trugar Stortinget

Kampen om IT Fornebu spissar seg kraftig til. Selskapet trugar Stortinget med erstatningsansvar om ikkje 218 millionar kroner er innbetalt innan 25. juni.