Vil ha soner uten lakseoppdrett

Miljøverndepartementet foreslår å opprette 39 nasjonale laksevassdrag og 22 nasjonale laksefjorder. I laksefjordene vil det bli opprettet forbudssoner der det ikke vil bli tillatt med lakseoppdrett.