Avslår søknad om tamrein i villreinområde

Landbruksdepartementet har avslått en søknad om utvidet tamreindrift i Fillefjellområdet, hvor det er mye villrein, melder Norges Jeger- og Fiskerforbund.