Foreldre betaler mer for skoleaktiviteter

Foreldre over hele landet betaler til sammen 207 millioner kroner for ulike skoleaktiviteter årlig. 10.000 barn har måttet holde seg hjemme fra skoleaktiviteter fordi foreldrene ikke har hatt råd til å betale.