Kosmo må svare for seg

Statsråd Jørgen Kosmo sitt inngrep i Kværner-saka får eit politisk etterspel: Senterpartiet krev at Kosmo forklarar seg i Stortinget.