Fant mye porno hos Kristiansen

Det ble funnet mye porno i bua til Viggo Kristiansen. Det første beslaget ble gjort 14. juli i forbindelse med kikkersaken som Viggo var mistenkt for. Etter pågripelsene 13. september ble det gjort ytterligere beslag hos Kristiansen og Andersen.