KrF-ledelsen trekker seg

Valgerd Svarstad Haugland trekker seg som KrF-leder. Olje- og energiminister Einar Steensnæs trekker seg som nestleder.