Kresne unger vil helst ha pizza, pasta & pølser

Noen unger liker bare p-mat. De fleste vokser av seg kresenheten sin, men noen pådrar seg både et sosialt problem og en ernæringsrisiko.