Statssekretærer i grønt råd

Regjeringen har oppnevnt et nytt råd bestående av fem statssekretærer som skal lage en handlingsplan for bærekraftig utvikling.