Vil ha ny lov om tvang mot utviklingshemmede

Sosialminister Ingjerd Schou (H) vil ha en permanent lov som tillater tvang mot psykisk utviklingshemmende.