Lettelse i Grimstad etter Baneheia-dommen

Ordfører Per Svenningen i Grimstad kommune er lettet over de strenge straffene i Baneheia-saken.